Vprašanja in odgovori v zvezi z akcijo ZADRUGE »Sončni DOBROpis«

 

Akcija »Sončni DOBROpis«

Za kaj gre?

Poleti 2021 je ZADRUGA začela izvajati obširen trajnostni projekt. Med drugim preverjamo strešne površine podjetja glede na primernost za pridobivanje sončne energije s pomočjo fotovoltaike. Z načrtovanimi fotovoltaičnimi napravami želimo oskrbovati naše trgovine s trajnostno električno energijo in proizvajati ogljično nevtralno sončno energijo za našo regijo. Vsi prihodki se bodo uporabljali izključno za ureditev fotovoltaične naprave na območju ZADRUGE Dobrla vas.

Kdo lahko sodeluje pri akciji?

Sodeluje lahko vsak, ki je dosegel 18. leto starosti in ima stalno prebivališče v Avstriji ali Sloveniji, dokler akcija poteka in je še zaloge. Zakonska pravica do udeležbe pri akciji ne obstaja.

Kaj se zgodi z vplačanim denarjem?

Vsak, ki sodeluje, pomembno prispeva k zaščiti podnebja v Dobrli vasi, naši dvojezični tžni občini v Podjuni. Z denarjem se omogoča gradnja fotovoltaične naprave z močjo ca. 140 kWp na strešnih površinah obnovljene ZADRUGE v Dobrli vasi. Fotovoltaična naprava bo skozi približno 30 let letno proizvajala okoli 140.000 kWh trajnostne sončne energije in bo ob tem skozi svojo življenjsko dobo prihranila približno 1.700 ton CO2 (ogljikovega dioksida). Lastnica fotovoltaične naprave je in ostane ZMP-Zadruga Market GmbH.

Zakaj je obseg projekta omejen na 200.000 evrov?

Za gradnjo fotovoltaične naprave na ZADRUGI Dobrla vas potrebujemo 200.000 evrov. Ker je znesek, ki ga pridobimo z akcijo »Sončni DOBROpis«, namenjen izključno realizaciji projekta, je projektna vsota omejena na 200.000 evrov.

Paket dobropis

Koliko stane paket »Sončni DOBROpis« in kaj za to dobim?

Paket »Sončni DOBROpis« stane 270 € in vsebuje dobropise v skupni vrednosti 300 €. Prejeli boste 15 nakupovalnih bonov po 20 € po pošti, vnovčite jih lahko po 100 € vsako leto od decembra 2022, 2023 in 2024 dalje. Dobropise lahko vnovčite v ZADRUGA v Železni Kapli, Globasnici, Kotmari vasi, Dobrli vasi in Pliberku. Kuponov ni mogoče vnovčiti za energente in kmetijske proizvode. Izplačilo v gotovini je izključeno.

Kaj je tako imenovani bonus za zgodnje?

Bonus za zgodnje je dodaten prihranek za prvih 40 udeleženk/cev in podpornic/kov projekta. Kdor se hitro odloči, prejme za svoj nakup dodaten popust v znesku 10,- evrov, ki se pri računu avtomatično odšteje.

Kateri plačilni načini so na voljo?

V okviru akcije »Sončni DOBROpis« plačate izbrane pakete po prejemu računa. Ob koncu akcije boste dobili račun na E-mail naslov, ki ste ga navedli. Nato znesek nakažite na navedeni projektni račun.

Ali lahko prejete dobropise dam naprej tretjim osebam?

Da, prejete dobropise lahko kadarkoli posredujete naprej tretjim osebam. Tako lahko dobropisne pakete ob priložnosti podarite tudi prijateljem ali znancem. Če naj se dobropisi pošljejo direktno drugi osebi, je to mogoče navesti že takoj ob nakupu.

Vaše prednosti

Kakšne prednosti imam, če sodelujem pri akciji?

Za vsak pridobljeni paket »Sončni DOBROpis« prejmete najmanj 30,- evrov v obliki cenovne prednosti. Tako s paketom »Sončni DOBROpis« prihranite 10 % pri nakupu.

Kako in kdaj dobim svoje dobropise?

Takoj ko bo dosežena mejna vrednost projekta v višini 50 000 EUR in ko bo na projektni račun prejet dolgovani znesek računa, bodo kuponi poslani po pošti. Če boste naročili do 07.12.22, boste prve kupone prejeli pravočasno za božično nakupovanje. Zato so kuponi »Sončni DOBROpis« odlični kot darilo za vaše najdražje.

Kaj, če se moj naslov spremeni?

Če se naslov, kamor želite prejemati dobropise, spremeni, preden smo vam lahko poslali vse vaše dobropise, nam svoj novi naslov sporočite po e-pošti na office@zadruga.at ali po telefonu +43(0)4235 2039. Pridobljene in še ne poslane dobropise vam nato pošljemo na novi naslov.

Kje lahko vnovčite dobropise?

Poslane dobropise lahko vnovčite ob nakupu v vseh podružnicah ZADRUGE. Znesek nakupa se nato zmanjša za vrednost vnovčenih dobropisov. Kuponov ni mogoče vnovčiti za energente in kmetijske proizvode. Gotovinski odkup dobropisa je izključen.

Fotovoltaična naprava

Kaj je fotovoltaika oz. fotovoltaična naprava?

Fotovoltaični ali fotonapetostni sistemi so sistemi, ki s sončnimi celicami brez emisij pretvarjajo sončno sevanje v električno energijo. Nominalna moč sončnih celic se meri v vršnih kilovatih (kratica kWp, angl. Kilowatt peak), ki se izračunajo pod definiranimi pogoji. Fotovoltaična naprava proizvaja obnovljivo električno energijo približno 30 let, ne oddaja pa emisij v obliki ogljikovega dioksida CO2 in tako pomembno prispeva k varstvu okolja in energetskemu prehodu.

Kako se bo uporabila s pomočjo sonca proizvedena energija?

Fotovoltaična naprava je ustrojena za potrebe ZADRUGE v Dobrli vasi. S pomočjo sonca proizvedeno električno energijo bomo porabili v glavnem za ZMP-Zadruga Market GmbH. Presežno energijo bomo napeljali v javno omrežje.

Kdaj bomo zgradili fotovoltaično napravo?

Instalacijo in začetek obratovanja fotovoltaične naprave načrtujemo izvesti pozimi 2022/2023. Nato bo naprava delovala približno 30 let in v tem času iz sončne energije proizvajala električno energijo.

Ali bo fotovoltaična naprava prispevala k varstvu okolja?

Fotovoltaična naprava bo pomemben prispevek k izgradnji obnovljivih virov energije v Avstriji in bo povečala kakovost okolja in življenja. Z njo bomo proizvedli letno približno 140.000 kWh čiste sončne električne energije in v življenjski dobi naprave prihranili okoli 1.700 ton CO2 (ogljikovega dioksida).

Druga vprašanja in odgovori

Kaj je crowdfunding?

Crowdfunding ali množično financiranje je oblika financiranja (angl. funding) s pomočjo množice (angl. crowd) podpornic in podpornikov. S tem načinom zbiranja sredstev je mogoče realizirati projekte, proizvode, poslovne ideje in več z lastnim kapitalom ali s sredstvi, podobnimi lastnemu kapitalu.

Pri akciji ZADRUGE »Sončni DOBROpis« gre za predprodajno množično financiranje. Pri tem udeleženci v zameno za svoj prispevek k zaščiti podnebja prejmejo nagrado v obliki dobropisa določene vrednosti.

Kaj je vloga COLLECTIVE ENERGY?

COLLECTIVE ENERGY spremlja ZMP-Zadrugo Market GmbH pri realizaciji in poteku celotnega projekta. COLLECTIVE ENERGY je centralna kontaktna točka in koordinator akcije.

COLLECTIVE ENERGY redno ponuja množično financiranje za fotovoltaične naprave, s katerimi podpornice in podporniki lahko pridobijo ugodne pogoje za odlične proizvode. Seznanite se z možnostmi pod www.collective-energy.at ali se prijavite na elektronske novice podjetja Collective Energy, tam boste ob najzgodnejšem možnem terminu izvedeli za naslednje projekte na tem področju!

Ali lahko odstopim od kupoprodajne pogodbe?

Da, avstrijski zakon o prodaji na daljavo določa pravico do odstopa od pogodbe (pouk o preklicu). Določilo velja za vse zasebne končne potrošnike. Vsakdo ima pravico, da od kupoprodajne pogodbe odstopi v 14 delovnih dneh po prejemu računa. Potrošniki (zasebne stranke) torej niso več vezani na naročilo, če naročilo v navedenem roku po prejemu računa pisno prekličejo.

Če niste našli odgovora na vaše vprašanje, vam radi odgovorimo po telefonu pod +43(0)4235 2039 ali po e-pošti (office@ZADRUGA.at).